Dag O. Eriksen

Dag O. Eriksen

Dag O. Eriksen er rådgiver/partner og styreleder i Raad Gruppen og Verum Consulting. Han arbeider med organisasjonutvikling,rekruttering & utvelgelse, samt karriererådgivning/executive coaching og kursvirksomhet.

Kontoradresse: Riddervoldsgt. 4, 0256 Oslo

Telefon: + 47 9580 1325
E-post:  eriksen@raad.no

Skype:  doeriksen
Twitter: @dagoeriksen

Lenker

Raad Gruppen: www.raad.no

Verum Consulting: www.verum.no

Kursagenten: www.kursagenten.no

Raad Gruppen er et norsk konsulentselskap i et nettverk med seniorkonsulenter som har bred bakgrunn fra operative lederstillinger innenfor flere ulike bransjeområder i norske og internasjonale selskaper.Vi kan tilby spisskompetanse innenfor flere ulike fagfelt, men vi har spesiel fokus på kompetanseformidling og utvikling av salgs- og kundeorganisasjoner. Lang praktisk erfaring med solid teoretisk forankring  gjør at vi vet hvor «skoen trykker», og hva som skiller de som har suksess, fra de som ikke har det, og det er denne kunnskapen vi ønsker å dele. Selskapet er grunnlagt på konsepter, verktøy og prosesser utviklet av konsulentselskapet Alvarin AS og BIS Consulting.

Kontaktskjema

Raad Gruppen AS