Velg en side

En doktoravhandling av sosiolog og stipendiat Julia Orupabo ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har noen interessante resultater.

– For å forstå det delte arbeidsmarkedet, både når det gjelder kjønn og etnisitet, er det viktig å ta med i beregningen at dette ikke bare handler om at noen velger deg bort. Du velger også bort muligheter selv, sier Julia Orupabo.

Hun er sosiolog og stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), og disputerte tidligere i år med en doktoravhandling der hun undersøker hvorvidt det kun er arbeidsgivere som velger bort kandidater på grunn av kjønn og etnisitet.

Orupabo har gjort kvalitative intervjuer med sykepleiere, dataingeniører og bioingeniører, både under utdanning og etter at de har gått ut i arbeidslivet. Utvalget består av både kvinner og menn, med majoritets- og minoritetsbakgrunn.

Ekskluderer oss selv

Orupabos utgangspunkt er  at våre karrierer ikke bare avhenger av at vi blir valgt bort eller valgt inn av dem som skal ansette oss. Vi ekskluderer også oss selv fra mange jobber og muligheter.

– Mange studier har vist hvordan arbeidsgivere og lærere sorterer søkere og elever ut fra kulturelle stereotypier. Det jeg viser er at vi som studenter eller arbeidstakere også bruker stereotypiene på oss selv, sier hun.

Det blir imidlertid for enkelt å si at arbeidstakere som ikke får jobb bare kan skylde på seg selv.

– Men det du oppfatter at du kan få til og det du velger å satse på, handler også om opplevelsen av begrensninger og muligheter, sier hun.

Les mer på forskning.no