Arbeidsgiver har ikke alltid skylda for dårlig kjønnsbalanse

En doktoravhandling av sosiolog og stipendiat Julia Orupabo ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har noen interessante resultater. – For å forstå det delte arbeidsmarkedet, både når det gjelder kjønn og etnisitet, er det viktig å ta med i beregningen at dette...