Dag O. Eriksen

 – litt av hvert og rundt omkring….

Rekrutteringsrobotene er rett rundt hjørnet!

Rekrutteringsrobotene er rett rundt hjørnet!

Det vil uten tvil komme roboter eller algoritmer som kan brukes i rekrutteringssammenheng, men jeg har ingen informasjon som underbygger påstanden i overskriften. Den er kun laget for å få din oppmerksomhet ved å rope høyt og være selvsikker. Dette er et virkemiddel...

les mer
Hva skal du bli når du blir stor?

Hva skal du bli når du blir stor?

De fleste av oss har perioder hvor vi stopper opp og spør oss selv om vi er på rett sted, om vi har valgt riktig karriere og utdannelse, eller om vi burde ha valgt noe annet. For å kunne fungere godt både profesjonelt og privat, så er vi over tid avhengig av at vi...

les mer

Arbeidsgiver har ikke alltid skylda for dårlig kjønnsbalanse

En doktoravhandling av sosiolog og stipendiat Julia Orupabo ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har noen interessante resultater. – For å forstå det delte arbeidsmarkedet, både når det gjelder kjønn og etnisitet, er det viktig å ta med i beregningen at dette...

les mer

Er nettstudium i Rekruttering & Utvelgelse noe for deg?

 Raad Gruppen har utviklet kurset 'Rekruttering og  utvelgelse i praksis' i samarbeid med NKI  Nettstudier. Kurset lanseres i disse dager. Kurset omfatter hele ansettelsesprosessen fra A-Å, og inneholder verktøy, maler og hjelpemidler som du kan bruke med en gang når...

les mer

Nye hersketeknikker fra kvinner i maktposisjoner

Organisasjonskonsulentene Helene Thomsson og Ylva Elvin-Nowak har studert maktmanipulasjon på arbeidsplassene og også skrevet  bok om temaet. De hevder at de teknikkene man tidligere plasserte i ulike kategorier ikke kan benyttes lenger, da forskningen disse var...

les mer